โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามโครงการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามโครงการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยในวันที่ 6 กันยายน 2564 มอบให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 และวันที่ 7 กันยายน 2564 มอบให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมทั้งมอบเอกสารใบงานให้กับนักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม ON-HAND ซึ่งไม่สามารถเข้าเรียนในรูปแบบออนไลน์ (ON-LINE) ได้ รวมถึงการมอบเสื้อวิ่ง RUN FOR DOME 2021 ให้กับนักเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด โดยจัดจุดคัดกรอง และลงทะเบียนเข้า – ออกบริเวณโรงเรียน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และจัดจุดเว้นระยะห่างทางสังคม โดยเป็นไปตามแนวทางการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ณ หอประชุมไผทนเรศ และอาคารพุทธลีลา โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2564,22:03   อ่าน 3746 ครั้ง