โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้เข้าร่วมโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Application ZOOM
มื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 นางสาวธันย์ญาธิป ฟองจางวาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ,นางสาวสมพร กุลนานันท์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล ,นางสาวจิราพักตร์ ช้างเนียม ,นางสาวสุวรีย์ แย้มจอหอ และนายจำนงษ์ ปิตะละโต
ครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้เข้าร่วมโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Application ZOOM ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2564,21:58   อ่าน 3734 ครั้ง