โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Canva" ผ่านระบบ Online (Zoom Meeting)
วันที่ 4 กันยายน 2564 คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Canva" ผ่านระบบ Online (Zoom Meeting) ของกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 (Cluster 17) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2564,21:54   อ่าน 3795 ครั้ง