โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 8 เมษายน 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เละร่วมส่งครูศรีวิไล ทองเพ็ชร ซึ่งได้ย้ายโรงเรียนไปที่โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,17:42   อ่าน 70 ครั้ง