โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 7 เมษายน 2564 งานวัดผลประเมินผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2564 โดยดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน ,นายวัลลภ มานักฆ้อง และนางสาวธันย์ญาธิป ฟองจางวาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูที่คุมห้องสอบและนักเรียนในการสอบปลายภาคเรียนในครั้งนี้ ณ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2564,17:33   อ่าน 65 ครั้ง