โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2564
วันที่ 5 เมษายน 2564 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ,นายวัลลภ มานักฆ้อง และนางสาวธันย์ญาธิป ฟองจางวาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 เพื่อประชุมข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมผาท่าพล โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,17:25   อ่าน 57 ครั้ง