โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูโรงเรียนร่วมคุมสอบนักเรียนกศน. ภาคเรียนที่ 2/2563
วันที่ 3 เมษายน 2564 คณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคุมห้องสอบ โดยมีดร. วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เป็นประธานกรรมการอำนวยการ ในการสอบประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเนินมะปราง โดยใช้สนามสอบโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 ซึ่งมีมาตการความปลอดภัย โดยให้ผู้คุมสอบและผู้มีสิทธิ์สอบ สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดไข้ และแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าห้องสอบ
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2564,17:22   อ่าน 59 ครั้ง