โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์และทำสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ณ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,19:45   อ่าน 19 ครั้ง