โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
26 มิถุนายน 2563 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน 2563 วันต่อต้านยาเสพติดโลก
.
.
องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิก ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลก รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน

โดย ป.ป.ส. จับมือ UNODC วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 คำขวัญ “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” SAVE ZONE, NO NEW FACE

#savezone
#nonewface 
#โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,15:22   อ่าน 55 ครั้ง