โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค โดยกา
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค โดยการจัดการของงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ณ ห้องประชุมผาท่าพล โรงเรียนเนินมะปรางศึกษา
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,15:11   อ่าน 46 ครั้ง