โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาได้จัดการประเมินผลงานที่เ
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,15:04   อ่าน 55 ครั้ง