โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดประชุมผู้ปกครอง
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โดยทางโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยามีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยจัดจุดคัดกรอง ลงทะเบียนเข้า - ออกโรงเรียนด้วยเว็บไซต์ไทยชนะ ตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียน และผู้ปกครอง จุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และจัดเก้าอี้ให้นั่งห่าง 1 เมตร เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสัมคม (Social Distancing)
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,14:57   อ่าน 40 ครั้ง