โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 6 มีนาคม 2563 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ
วันที่ 6 มีนาคม 2563 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
และงานแนะแนว โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดกิจกรรม Congratulations โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน พี่ และน้อง และการแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและศึกษาต่อในระดับที่สูงต่อไป
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2563,16:32   อ่าน 265 ครั้ง