โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 - 28 กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์ และผู้กำกับ ครูผู้ควบคุม โรงเรียนเนินมะปรางศึก
วันที่ 26 - 28 กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์ และผู้กำกับ ครูผู้ควบคุม โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เพื่อฝึกอบรมระเบียบวินัย ความสามัคคี ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น กิจกรรมโดดหอสูง กิจกรรมฝึกดำรงชีพ ณ ค่ายสฤษดิ์เสนา จังหวัดพิษณุโลก
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2563,23:26   อ่าน 43 ครั้ง