โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่ว
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เเละร่วมส่งครูสุดารัตน์ นพคุณ ที่ได้รับการบรรจุเเต่งตั้งในตำเเหน่ง ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2563,15:48   อ่าน 45 ครั้ง