โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 - 3 มกราคม 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อม
วันที่ 2 - 3 มกราคม 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ Pre O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทย
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2563,17:10   อ่าน 106 ครั้ง