โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายราชสดุดี

พิธีถวายราชสดุดี "วันมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2562

เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวัน คล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาได้ดำเนินการจัดพิธีถวายราชสดุดี เพื่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันสำคัญของคณะลูกเสือแห่งชาติ บุคคลากรทางการลูกเสือ และพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง

โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2562,13:00   อ่าน 132 ครั้ง