โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานโรงอาหาร และโภชนาการจัดการ ได้จัดประชุมผู้ประกอบการค้าอาหาร และเครื่องดื่ม ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรี
งานโรงอาหาร และโภชนาการจัดการ ได้จัดประชุมผู้ประกอบการค้าอาหาร และเครื่องดื่ม ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. โดยมีท่านผู้อำนวยการดร.วันชัย อยู่ตรง และคณะครู ที่รับผิดชอบดูแลงานโรงอาหาร และโภชนาการจัดการ ผู้ประกอบการค้าอาหาร เข้าร่วมประชุม ณ โรงอาหารโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2562,12:56   อ่าน 146 ครั้ง