โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการแสดงมหรสพภาพลวงไฟของทีมเยาวชนศิลปินรุ่นใหม่ จากสำนักกิจกรรมกิ่งก้านใบ จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมการแสดงมหรสพภาพลวงไฟของทีมเยาวชนศิลปินรุ่นใหม่ จากสำนักกิจกรรมกิ่งก้านใบ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ บริเวณลานปูนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา [ภาพโดยครูอรทัย 
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2562,12:43   อ่าน 254 ครั้ง