โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผู้ปกครอง คณะครูร่วมการประชุมฯ
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2562,12:19   อ่าน 201 ครั้ง