โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา มอบรางวัลเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ครูและนัก

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา มอบรางวัลเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 (ภาคเหนือ)
1. การแข่งขันประกวด IS ชนะเลิศ คะแนน 93 ระดับเหรียญทอง ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6(ภาษาไทย) มอบเงินรางวัลจำนวน 1,500 บาท
2. การแข่งขันประกวด IS คะแนน 84 ระดับเหรียญทอง ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 (ภาษาอังกฤษ) มอบเงินรางวัลจำนวน 1,200 บาท
3. การแข่งขันประกวด IS คะแนน 83 ระดับเหรียญทอง ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 (ภาษาไทย)มอบเงินรางวัลจำนวน 1,200 บาท
4. การแข่งขันประกวดร้องเพลง คะแนน 82 ระดับเหรียญทอง ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาษาอังกฤษ)มอบเงินรางวัลจำนวน 400 บาท
5. การแข่งชันประกวดสุนทรพจน์ คะแนน 78 ระดับเหรียญเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาษาจีน)มอบเงินรางวัลจำนวน 300 บาท
6. การแข่งขันประกวดร้องเพลง คะแนน 75.3 ระดับเหรียญเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ภาษาอังกฤษ)มอบเงินรางวัลจำนวน 300 บาท
7. การแข่งขั้นประกวดร้องเพลง คะแนน 73.33 ระดับเหรียญเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาษาจีน)มอบเงินรางวัลจำนวน 300 บาท
8. การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ คะแนน 56 ระดับเข้าร่วม ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 (ภาษาอังกฤษ)มอบเงินรางวัลจำนวน 100 บาท
9. การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ คะแนน 46 ระดับเข้าร่วม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาษาญี่ปุ่น)มอบเงินรางวัลจำนวน 100 บาท
10. การแข่งขันประกวดนำเสนอนิทรรศการเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
ระดับดีเด่น มอบเงินรางวัลจำนวน 1,200 บาท

โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2562,12:52   อ่าน 195 ครั้ง