โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าค่ายพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เครือข่าย ภาคเห
วันที่ 28 กันยายน 2562 นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าค่ายพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เครือข่าย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2562,10:00   อ่าน 146 ครั้ง