โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เกิดอุทกภัยในเขตอำเภอวังทอง อำเภอเนินมะปราง และอำเภอสากเหล็ก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และ 1 กันยา
วันที่ 2 กันยายน 2562 เนื่องด้วยเกิดอุทกภัยในเขตอำเภอวังทอง อำเภอเนินมะปราง และอำเภอสากเหล็ก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และ 1 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาจึงพบปะพูดคุยกับนักเรียนและสำรวจข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและช่วยเหลือต่อไป ข้อมูลนักเรียนที่มาโรงเรียนในวันนี้จำนวน 561 คน คิดเป็น 72.57 % และนักเรียนที่ไม่มาโรงเรียนจำนวน 212 คน คิดเป็น 27.43 %
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2562,12:41   อ่าน 343 ครั้ง