โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดการประชุมรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ โดยคณะกรรมการพิจารณานักเรียนเพื่
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดการประชุมรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ โดยคณะกรรมการพิจารณานักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ณ ห้องประชุมผาท่าพล โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,12:22   อ่าน 316 ครั้ง