โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

สัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
19-23 สิงหาคม 2562
การประกวด/แข่งขัน 
1.เครื่องร่อน ม.ต้น-ม.ปลาย (ครูอรทัย,ครูจักรกฤษณ์) แข่งขันวันที่ 21 สิงหาคม 2562
2.ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย (ครูสุกัญญา,ครูนัฏฐินาถ) แข่งขันวันที่ 21 สิงหาคม 2562
3.วาดภาพ ม.ต้น-ม.ปลาย (ครูบัณฑิตา,ครูนิภาพร) ส่งเที่ยงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 
4.โยนไข่ ม.ต้น-ม.ปลาย (ครูสมพร,ครูวิรุณยุพา) แข่งขันวันที่ 22 สิงหาคม 2562
5. ตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ ม.ต้น (ครูศุภมาส,ครูสุวรีย์) แข่งขันวันที่ 20 สิงหาคม 2562
6.ออกแบบ wallpaper ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย (ครูนราธิป,ครูสุวรีย์) แข่งขันวันที่ 20 สิงหาคม 2562
7.ชุดรีไซเคิล ม.ต้น-ม.ปลาย (ครูจิณฐดานัณป์,ครูศุภมาส) แข่งขันวันที่ 23 สิงหาคม 2562
8.แข่งขันหัวเราะ (ครูสมพร) แข่งขันวันที่ 23 สิงหาคม 2562

****นักเรียนสามารถสมัครได้ที่ครูที่มีรายชื่อรับผิดชอบหลังกิจกรรมได้เลยนะคะ****

โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,12:20   อ่าน 337 ครั้ง