โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/2 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร สา
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/2 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และจุลชีววิทยา รวมทั้งแนวข้อสอบ O-NET เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ หอประชุมโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2562,12:11   อ่าน 323 ครั้ง