โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอำเภอเนินมะปราง มาให้ความรู้เรื่องกองทุนการออมแห่งชาติ (National Savings fund) ให้กับนักเรียนชั้น
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายปารเมศ แสงสว่าง นายอำเภอเนินมะปราง มาให้ความรู้เรื่องกองทุนการออมแห่งชาติ (National Savings fund) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการออมเงิน ณ หอประชุมโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562,09:32   อ่าน 265 ครั้ง