โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด Science
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เด็กหญิงกฤษณา มากะนัตย์ , เด็กหญิงนัชชา เมืองน้อย และเด็กชายดุลยวัต ขำน้ำคู้ นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด Science Show ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) เนื่องในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (ประกวด Science Show) ประจำปีงบประมาณ 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก โดยมี นางสาวสมพร กุลนานันท์ , นางสาวบัณฑิตา หมู่มาก และนางสาวนิภาพร เพียงจันทร์ เป็นครูผู้ฝึกซ้อม
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2562,09:20   อ่าน 155 ครั้ง