โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนได้เข้าร่วมอบรมการเป็นมัคคุเทศก์น้อยนำท่องเที่ยวอำเภอเนินมะปราง โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเนิน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นักเรียนได้เข้าร่วมอบรมการเป็นมัคคุเทศก์น้อยนำท่องเที่ยวอำเภอเนินมะปราง โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนผดุงราษฏร์ เข้าร่วมในกิจกรรมสร้างเครือข่ายบุคลากรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมตามโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล อำเภอเนินมะปราง จัวหวัดพิษณุโลก
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2562,09:13   อ่าน 143 ครั้ง