โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานโรงเรียนแกน้อยศึกษา จ.เชียงใหม่
วันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมไปส่งนายพัฒน์อนิญช์ ตระกูลอินคอม ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแกน้อยศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนแกน้อยศึกษา
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 446 ครั้ง