โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจหาสารเสพติดของคณะครู นักเรียน ตามมาตรการปัดกวาดปลอดยาเสพติด

วันที่ 11 มีนาคม 2562 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเนินมะปราง ตรวจปัสสาวะของคณะครูและนักเรียน เพื่อหาสารเสพติด ตามมาตรการปัดกวาดปลอดยาเสพติด ตามนโยบาย “พิษณุโลกโมเดล” ของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเนินมะปราง ณ หอประชุมและลานกีฬาโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

 
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 451 ครั้ง