โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยรักษ์เนินมะปราง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 มีนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยรักษ์เนินมะปราง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 24 คน ณ ห้องประชุมตึกลูกกวาดโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

 

โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 348 ครั้ง