โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนทวิศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี พิจิตร
วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 , 5/6 และ 6/5 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าค่ายลูกเสือนักเรียนทวิศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดพิจิตร
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 223 ครั้ง