โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝึกวิชาทหาร ภาคเรียนที่1/2561
วันที่ 16-26 ตุลาคม 2561 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนเนินมะรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 143 ครั้ง