โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
มีการแข่งขันมวยปล้ำในร่ม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35
วันที่ 26-28 ตุลาคม 2561 มีการแข่งขันมวยปล้ำในร่ม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 "พิษณุโลกเกมส์" ซึ่งการแข่งขันแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ เกรกโก-โรมัน , ฟรีสไตล์ (ชาย) , ฟรีสไตล์ (หญิง) , มวยปล้ำชายหาด (ชาย) และมวยปล้ำชายหาด (หญิง) ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน ภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์" ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบด้วย นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ รวม 167 คน จาก 6 จังหวัด คือ กำแพงเพชร , เพชรบูรณ์ , แพร่ , น่าน , อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 184 ครั้ง