โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดการแข่งขันมวยปล้ำในร่ม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 พิธีเปิดการแข่งขันมวยปล้ำในร่ม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 "พิษณุโลกเกมส์" โดยมีนายเสน่ห์ คุ้มเกตุ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพศ สุฉันทบุตร นายกสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย , ดร.ช่วยชาติ ตันตระกูล ผู้ก่อตั้งชมรมกีฬามวยปล้ำจังหวัดพิษณุโลก , นายเฉลียว คำดี ประธานชมรมกีฬามวยปล้ำจังหวัดพิษณุโลก , นายวันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินสะอาดวิทยา , นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินวิทยา และนายวริช จิตธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 170 ครั้ง