โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดการฝึกวิชาทหาร ศูนย์ฝึกย่อย ร.ร.เนินมะปรางศึกษาวิทยา2561
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมพิธีเปิดการฝึกวิชาทหาร ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ประจำปี 2561 โดยมีนักศึกษาวิชาทหารจำนวน 9 โรงเรียน คือ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร , โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม , โรงเรียนนครไทย , โรงเรียนจ่านกร้อง , โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี , โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม , โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม , โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เเละโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ณ หอประชุมโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 173 ครั้ง