โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 1/2561
วันที่ 21 กันยายน 2561 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 65 คน เป็นเงิน 97,500 บาท ณ ห้องประชุมผาท่าพล โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,16:04   อ่าน 144 ครั้ง