โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝ่ายวิชาการจัดประชุม วางแผนการทำงาน
วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น. ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการทำงานตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 การจัดคาบสอนในภาคเรียนที่ 2/2561 เป็นต้น ณ ห้องประชุมผาท่าพล โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 130 ครั้ง