โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียน
วันที่ 5 กันยายน 2561 คณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 162 ครั้ง