โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสม
วันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 128 ครั้ง