โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ดูงานการเขียนรายงาน OBECQA ของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 คณะครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาดูงานเรื่องการเขียนรายงานการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ณ ห้องประชุมอาคารลูกกวาด โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 240 ครั้ง