โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้ารับการตรวจสมรรถภาพร่างกาย
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้ารับการตรวจสมรรถภาพร่างกาย 
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 109 ครั้ง