โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวัดผลโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดสอบการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ให้กับนักเรียนชั้น
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 งานวัดผลโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดสอบการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีนายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เป็นผู้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 119 ครั้ง