โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้ารับมอบเงินช่วยเหลือรายบุคคลจากกองทุนคุ้มครองเด็กและครอบครัวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ
วันที่ 27 กันยายน 2560 มีนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จำนวน 5 คน เข้ารับมอบเงินช่วยเหลือรายบุคคลจากกองทุนคุ้มครองเด็กและครอบครัว ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (โดยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2560,00:00   อ่าน 375 ครั้ง