โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เนื่องในวันเยาวชน
วันที่ 22 กันยายน 2560 นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เนื่องในวันเยาวชน ผลการแข่งขันได้รับรางวัลมา 1 รายการ
คือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเพลงร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดยนางสาวบุญรักษา จินดารังสรรค์ ม.5/2 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูพัชรพร พันธุ์เหล็ก
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2560,00:00   อ่าน 385 ครั้ง