โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในวันที่ 25 - 27 กันยายน 2560
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2560,00:00   อ่าน 414 ครั้ง