โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนินมะปราง มาให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตรวจสุขภาพในกลุ่ม MSM กับนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อให้รู้ทันกับโรคต่างๆที่มากับเพศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมตึกลูกกวาด
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 256 ครั้ง