โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 2 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 Classroom's meeting เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบเจอผู้อำนวยการ คณะครู และเพื่อนๆในชั้นเรียนของบุตรหลาน ทั้งนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง ของทางโรงเรียน พร้อมทั้งรับทราบผลการเรียนของนักเรียนเพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขหรือสนับสนุนโอกาสทางการเรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 262 ครั้ง