โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันงดสูบบุหรี่โลก 2560
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 World No Tobacco Day 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ ให้ทุกคนได้เล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย นอกจากจะมีกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมให้ความรู้ในโรงเรียนแล้ว ยังมีกิจกรรมเดินรณรงค์วันงบสูบหรี่โลก ณ ที่ว่าการอำเภอเนินมะปรางอีกด้วย
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,00:00   อ่าน 250 ครั้ง